Propozice

propozice ke stažení Zde  Propozice  cyklistického závodu Karlovy Vary – Unhošť

                                 Závod se pojede v sobotu  16.6.2012

   Start bude v 10:00 hod. z pravé strany vozovky u golfového hřiště v Karlových Varech směrem na Prahu. (Start pro tandemy  je  9:45 hod.) Organizace  je pro pořadatele náročná, dodržujte proto jejich pokyny. Vše se koná podle pravidel silničního provozu. Závod bude odstartován za podmínek, že odjedou z místa startu všechna soukromá vozidla. Soukromý doprovod cyklistů během jízdy je přísně zakázán.
   Pořadatel nabízí všem přihlášeným cyklistům dopravu na start závodu autobusy. Odjezd autobusů bude z Unhoště v 7:00 hod z Václavského náměstí naproti kostelu. Cena za dopravu je 100Kč Autobus  potvrďte pořadateli  do10.6.2012              
   Trať je dlouhá 100 km a vede stále po hlavní silnici R/6 až do Nového Strašecí. Dále trať vede po staré silnici směr Slovanka, Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Doksy, Velká Dobrá, Valdek, Kyšice, Unhošť. Na trase je pro Vás připraveno označené občerstvení na 25 km,      50 km a 75 km, kde bude zajištěna i zdravotnická služba a telefonické spojení se sanitním vozem. Po celé trase Vás budou doprovázet označené vozy pořadatelů, mechanický vůz          a sběrný autobus označený nápisem „Konec závodu”.
    Bez cyklistické přilby nebude cyklista vpuštěn na start. Startovní číslo si ve vlastním zájmu upevněte na pravý bok tak, aby bylo čitelné. Cíl závodu je v Unhošti na Václavském náměstí. Zde budou zpracovány výsledky . Případné připomínky k průběhu závodu může podat cyklista řediteli závodu v cíli. Vyhlášení vítězů se koná po dojezdu posledního účastníka závodu.
 Přihlásit se může každý starší 18ti let, který čitelně vyplní všechny údaje a zaplatí startovné  ve výši 400 Kč na účet č. 399172399/0800, var. symbol: vaše rodné číslo bez lomítka, nejpozději do 14.6.2012. Po zaplacení startovného pořadatel předá startovní čísla při nastupování do autobusů v Unhošti nebo  na startu. Jede se za každého počasí.
 Vzdáte-li závod, nebo z jakýchkoliv důvodů nebudete moci přijet do cíle, jste povinni podat o sobě zprávu pořadateli na tel.č.: +420 603 728 410 !!!
  Všechny údaje musí být pravdivé, aby je mohl pořadatel předat pojišťovně!

……………………………………………..Zde odstřihněte…………………………………………

 Přihláška :              Cyklistický  závod  Karlovy Vary – Unhošť  16.6.2012


jméno a příjmení………………………………………… ...datum narození…………………………

přesná adresa, PSČ………………………………………………………………………………………

za co startuji………………………………………………

telefon……………………email……………………………

Chcete využít přepravu na start  z Unhoště do K.V. autobusem:         ANO                 NE

 Startuji na vlastní riziko.
 Budu dodržovat vyhlášku silničního provozu, respektovat ustanovení zákona č.361/2000Sb.   o provozu a vyhlášky č.30/2001Sb.,  dbát pokynů pořadatele  a používat  po celou dobu závodu  cyklistickou přilbu.
 Za veškeré věci včetně kola pořadatel neručí.
Pořadatel ručí za diskrétnost osobních údajů, které budou použity jen pro potřebu pojišťovny.
                                            

datum……….               podpis cyklisty…………………………                     startovní číslo  …….